Radar Sistemleri

0
87

Radar, II. Dünya Savaşı’ndan beri kullanılmaya başlanmıştır. Radyo sinyalleri ile yer ve mesafe bulma sistemidir. Temel çalışma prensibine bakacak olursak, verici devre tarafından verici anten aracılığı ile radyo dalgası yayılır. İletilen dalganın bir parçası hedefe çarparak radar alıcı antenine geri yansır. Bu yansımaya eko olarak isimlendirilir. Antenler tarafından alınan eko dalgası, de-modüle edilerek görüntü için video sinyaline çevrilir. Video sinyalleri, hedefin var olduğunu göstermek üzere belirtici olarak görev yapan ekrana gönderilir. Bununla birlikte belirtici aynı zamanda hedefin mesafesini hızını, yönünü ve bir çok bilgiyi gösterir.

Bir Radarın Ana Ve Temel Bileşenleri

Verici; Osilatör dediğimiz devre modelleri ile mümkündür. Osilatörün amacı, kare – üçgen – testere elektronik sinyaller üretmesi amacıyla yapılmış devredir.

Radar Görüntüleme Şeması

 

Alıcı; İstenilen frekans ve güçteki radyo sinyallerinin takibi, geri alınan sinyalin güçlendirilmesi için tasarlanmış devrelerdir.

Verici / Alıcı Antenler; Radyo dalgalarını havaya dağıtmak – toplamak  için kullanılır. Çeşitli tipte antenler mevcuttur. Bunlar parabolik antenler, kosekant-kare antenler, cassegrain antenler ve faz dizi antenlerdir. En yaygın olarak kullanılanı parabolik antenlerdir.

Alıcı-Verici Anten

Dublexer Sistemi; Bazen bir anteni hem alıcı ve hem de verici olarak kullanabiliriz. Anten için anahtarlama görevinde bulunur.

Yükselteçler (Güç ve Düşük Gürültülü Yükselteçler); Güç kısmı gönderilmek istenen sinyalin güçlendirilmesi içindir. Düşük Gürültülü Yükselteçlerin amacı ise hedeften gelen sinyalin istenilen seviyede yükseltmesini sağlamaktadır.

Anten Konumlandırma Alt Sistemi; Manuel olarak konumlandırılmanın yapıldığı gibi antenlerin hareketli olması istenilebilinir. Bu sebepten dolayı servo motorlar kullanılabilir.

Sinyal İşleme (Signal Processing); Hedef tarafından gönderilen sinyalin istenilen bir biçimde manipülasyon ederek yani istenilen dilde kullanmamızı sağlayan alt sistem parçasıdır.

Bilgi İşleme; Kullanıcı tarafından karşıdaki nesnenin ne tür olduğunu (Dost-Düşman) anlamak için programlanmış alt sistemdir.

Radar Bilgi İşleme 

 

Radar verileri genellikle (Plan Position Indicator) PPI diye isimlendirilen displaylerde görüntülenir. Bununla birlikte daha değişik, geliştirilmiş veri görüntüleme sistemleri mevcuttur. Ekranda merkezin dış tarafına doğru dönen-yönelen çizgi, antenin yönünü ve hedefin bizim konumumuza göre açısını gösterir.

Radar Görüntüleme

RADAR ÇEŞİTLERİ

  1. Gözetleme Radarları,
  2. Füze Kontrol Radarları,
  3. Navigasyon Radarları,
  4. Hava Savunma Radarları,
  5. Hava Trafik Kontrol Radarları ve diğer askeri radarlar.

Sivil Olarak Kullanımları

  1. Meteoroloji Radarları,
  2. Hız Tespit Radarları,
  3. Malzeme Test Radarları,

Ayrıca radarları birincil ve ikincil olmak üzere sınıflandırmakta mümkündür. Birincil radarların sistemi, verici tarafından verilen sinyalin yansıması ile oluşan, eko sinyallerini değerlendiren radarlardır. İkincil Radarlar ise, hava araçlarının konumu, açısı ve hızı gibi bilgilerin yanında, kimliğini tanımak için bir devreye kodlanmış bir sorgulama sinyali gönderilmesi ve devrenin radar aktarıcısı tarafından bir yanıt sinyali gönderilmesi ve devrenin radar aktarıcısı tarafından bir yanıt sinyali gönderilmesi esasına göre çalışan radarlardır. Yani genel olarak IFF (Dost-Düşman Tanıma) Teknolojisine dayanmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here